Koordynatorzy

  Krajowy Duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym
Delegat Konferencji Episkopatu Polski
   Bp Józef Górzyński

bp-gorzynski-231160

Urodził się 5 marca 1959 w Żelechowie,  w 1997 r uzyskał stopień doktora  nauk teologicznych w zakresie liturgiki, wykładowca liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 2013r papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Następnie w roku 2015 objął urząd arcybiskupa koadiutora archidiecezji warmińskiej.

W Konferencji Episkopatu Polski  został przewodniczącym Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętych, objął funkcje delegata ds. Duszpasterstwa Ministrantów i delegata ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, a także wszedł w skład Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.


Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK)

ks.dr Sławomir Płusa

ks plusa

Ks. Sławomir ,kapłan diecezji radomskiej, egzorcysta i diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym.  Pochodzi ze Skarżyska Kościelnego, świecenia kapłańskie przyjął w 1989r. Przez kolejne trzy lata był wikariuszem w Kozienicach. W latach 1992-1996 studiował pedagogikę i homiletykę na KUL, a w latach 1996-2001 odbył studia doktorancie w zakresie teologii pastoralnej i homiletyki w Niemczech. Od dłuższego czasu związany z Odnową w Duchu Świętym.


Wiceprzewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK)

Norbert Dawidczyk

dawidczyk-800x600

Pochodzi z Ostrołęki, szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci w tym jedno w niebie.Od kilkunastu lat związany z Odnową, należy do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym” Święta Rodzina”. Razem z żoną Asią prowadzą wyjazdowe rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych. Zawodowo kurator i radny miasta Ostrołęki.


Koordynator  Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Łomżyńskiej

ks.prałat dr Wojciech Nowacki

ks_w_nowacki_01

Ks. Wojciech jest proboszczem parafii pw. Bożego Ciała w Łomży oraz wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Członek Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym,

przez 12 lat pełnił funkcję przewodniczącego tejże Rady,

od listopada 2011r jest członkiem podkomitetu ICCRS ds. Europy wschodniej,

z Odnową Charyzmatyczną związany od 1984 roku.


Koordynator  świecki Odnowy w Duchu Świętym diecezji łomżyńskiej
Dorota Śledzińska

Funkcję koordynatora pełni od 01.12.2018r.