Struktura grupy

 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. ( 1 Kor 12, 4-7)

 

GRUPA ODPOWIEDZIALNYCH    

Są to osoby, które podejmują odpowiedzialność za wspólnotę przed Bogiem i ludźmi. Jej zadaniem jest między innymi organizowanie życia wspólnoty, dbanie o rozwój duchowy poszczególnych członków .

Grupa rozeznaje kierunki rozwoju wspólnoty ,podejmuje decyzje co do zmian w strukturach wspólnoty czy też rozeznaje słuszność, potrzebę inicjatyw podejmowanych przez grupę.

 

GRUPA ROZEZNANIA

Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie.Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.(Iz,50)

Spotyka się na kilka dni przed spotkaniem modlitewnym naszej wspólnoty , aby modlić się i rozeznać Słowo Bożego jakie Bóg do nas kieruje. Biorąc pod uwagę sytuację egzystencjalną wspólnoty omawia przebieg spotkania. Jednak do   końca nie da się rozeznać wszystkiego, co będzie na wspólnej modlitwie, dlatego prowadzący musi być czujny i otwarty na poruszenia Ducha Świętego.

W skład tej grupy wchodzi kapłan-opiekun wspólnoty, lider, osoba z grupy odpowiedzialnych i osoba prowadząca spotkanie.

 

GRUPA LITURGICZNA

I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem.(Ps,43)

Czuwa nad tym, aby na każdej Mszy Świętej przed spotkaniem modlitewnym lub Adoracją ( we wtorki ) i na Mszy Św. w niedzielę o godz.11 była podjęta służba liturgiczna (czytania, dary, komentarze, śpiew psalmu)

 

GRUPA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

„Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19).

Modlitwa wstawiennicza wg Katechizmu Kościoła Katolickiego 

2634 Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa. To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. On jest Tym, który „zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 25). Sam Duch Święty „przyczynia się za nami w błaganiach… przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-27).

Każda modlitwa wstawiennicza – bez względu na jej formę – ma zawsze na celu doprowadzenie człowieka do osobistego spotkania z Panem.

Wznosimy nasze ręce i serca do Boga w imieniu tej osoby, która właśnie mierzy się z jakimś problemem – może przeżywa zwątpienie wiary, może brak zaufania do Boga, może boryka się z jakimś grzechem.

Grupa modlitwy wstawienniczej jest to grupa osób, która służy innym modląc się w ich intencjach. Podczas modlitwy wyciągamy swoje dłonie nad nimi w geście, że jesteśmy jedno z nimi w ich cierpieniu, depresji, opuszczeniu i w tym wszystkim, czego nie potrafią nawet sami wypowiedzieć ustami. Prosimy, by dobry Pan uzdrowił historię ich życia, wszystkie zranienia, by wymazał z ich pamięci te wspomnienia, które były dla nich jak raniące ciernie

Grupa posługuje modlitwą wstawienniczą  raz w miesiącu, tej modlitwie towarzyszy grupa modlitwy osłonowej.

Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą to osoby po odpowiedniej formacji przygotowującej do tego rodzaju posługi.

 

GRUPA MODLITWY OSŁONOWEJ

 Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię (Ps, 121)

Grupa modli się w intencjach ważnych dla Kościoła, Ojczyzny i świata. Powierza Ojca Świętego, kapłanów, cały Lud Boży, osoby chore, uzależnione, bezrobotne, sprawy ekumenizmu, pokoju na świecie.

Modlitwa osłonowa to modlitwa do Boga, w której prosimy o dobry przebieg jakiegoś dzieła, które podejmujemy w naszej wspólnocie, parafii oraz w indywidualnych prośbach.

Forma modlitwy to Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litania do Krwi Pana Jezusa ofiarowanie w danej intencji Mszy św., komunii św., modlitwa spontaniczna do Pana Jezusa o to by ochronił Swoją Przenajdroższą Krwią konkretne osoby za które się wstawiamy, ich najbliższych, domy, pracę, posługę, którą pełnią w Kościele.

Grupa spotyka się raz w tygodniu w poniedziałek po Mszy Św. wieczornej.

Ponadto grupa podejmuje posługę modlitwy osłonowej  w wyznaczonym dniu ,gdy jest prowadzona modlitwa grupy wstawienniczej nad osobą. Podczas tej modlitwy jest wystawiony Najświętszy Sakrament.

 

GRUPY DZIELENIA

 Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania.(Rz 15, 2)

Oprócz spotkań modlitewnych, gromadzimy się również w tzw. małych grupach dzielenia .

Spotkania grup odbywają się najczęściej raz w miesiącu w dogodnym dla wszystkich miejscu i czasie. Wówczas każdy z uczestników ma szansę (ale nie obowiązek!) podzielenia się z innymi doświadczeniem swojego życia i wiary. Może powiedzieć o swoich relacjach z Bogiem, o tym, czego Pan Bóg dokonuje w jego życiu, o wątpliwościach, o doświadczeniach pozytywnych, jak i negatywnych. Uczestnicy spotkania starają się przyjąć ten dar poprzez uważne wysłuchanie. Nie komentują wypowiedzi innych, nie dyskutują, nie udzielają rad, ani też nie przekazują treści świadectwa poza grono słuchających!

Poprzez dzielenie się można lepiej poznać samego siebie, odkryć, że nie jestem sam, że inni też mają podobne doświadczenia i problemy. Łatwiej jest też dostrzec działanie Boga w życiu swoim i innych oraz zrozumieć, że Bóg mówi do nas również przez drugiego człowieka i jego doświadczenie wiary.

W Naszej wspólnocie jest 8 grupek (4-6 osobowych) siedem żeńskich i jedna męska.

 

GRUPA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 9, 35)

Do tej grupy należą

-osoby , które zajmują się organizowaniem takich inicjatyw jak świętowanie wspólnoty, wyjazdów na spotkania formacyjne, czuwania itp.

-osoby ,które przygotowują pomieszczenie do spotkania modlitewnego, ustawiają ławki , stolik, rozdają śpiewniki. Podejmują też prace porządkowe podczas wspólnych przedsięwzięć takich jak REO, dni skupienia,itp.

-osoby, które troszczą  się o finanse wspólnoty i wyposażenie w niezbędne środki.

 

GRUPA ANIOŁÓW

            

 aniol       „Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim,

         bo miłość zakrywa  wiele   grzechów.  

         Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania!

         Jako  dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem

tym darem, jaki każdy otrzymał ( 1P4,8-10)

Są to osoby , które serdecznie witają i cały czas ( od początku do końca spotkania ) troszczą się o tych , którzy przyjdą pierwszy raz na nasze spotkanie modlitewne. Czuwają nad tym aby nowe osoby czuły się tu dobrze, tłumaczą dar modlitwy w językach czy modlitwy spontanicznej. Mogą te mogą dowiedzieć się czegoś więcej o  funkcjonowaniu i strukturze naszej wspólnoty,  znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania związane z charyzmatycznością w kościele katolickim.