„..cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić…” ( Rz 8,18)