Słowo na modlitwę osobistą wrzesień-grudzień 2020

Rok 2020

01 września – Adoracja Najświętszego Sakramentu /w ciszy/ na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego wspólnoty

08 września-Adoracja Najświętszego Sakramentu „Modlitwa Ojcze Nasz ” /prowadzenie Ania S./

 

15 września – Spotkanie modlitewne -Słowo Rz,6,22 / prowadzenie Ania S./

22 Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne.

 

29 września– Msza Św. z modl.o uzdrowienie za wstawiennictwem św.Archaniołów Michała,Gabriela,Rafała

 

06 października -Spotkanie modlitewne- Słowo Łk 10, 38-42 /prowadzenie Ania St./

38 W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu10. 39 Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. 40 Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». 41 A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, 42 a potrzeba <mało albo> tylko jednego11. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

 

13 październik  -Adoracja Najświętszego Sakramentu „Powołanie do służby”/prowadzenie Jagoda/

 

20 październik – Spotkanie modlitewne -Słowo Łk 12, 35-38 /prowadzenie Ania St./

35 Niech będą przepasane biodra7 wasze i zapalone pochodnie! 36 A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 37 Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. 38 Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

 

1-7 grudnia -Słowo do osobistej modlitwy i rozważania na cały tydzień Rz 8,14-17

14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 15 Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi5. 17 Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

22-29 grudnia – Słowo do osobistej modlitwy i rozważania na cały tydzień Mt 1,20

20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie4 i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

29-5 stycznia – Słowo do osobistej modlitwy i rozważania na cały tydzień  J 1,14

14 A Słowo stało się ciałem9
i zamieszkało9 wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen9 łaski i prawdy.