Słowo na modlitwę osobistą marzec- kwiecień 2020

 Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1 Tes5,16-18)

W tym trudnym  dla nas wszystkich czasie, gdy nie możemy się spotykać na naszych cotygodniowych spotkaniach, zachęcamy abyśmy co wtorek w godz.19-20 łączyli się duchowo na wspólnej modlitwie, na rozważaniu Słowa,  uwielbieniu i dziękczynieniu ( po wcześniejszym podaniu przez lidera).

 

21 kwiecień 2010

Słowo na modlitwę

14 A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni7, tak potrzeba, by wywyższono7 Syna Człowieczego, 15 aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne8.

14 kwiecień 2020

Słowo na modlitwę

Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!   ( Ps118,24)

7 kwiecień 2020

Słowo na modlitwę

W Tobie, Panie, moja ucieczka,
niech nie doznam wstydu na wieki;
 wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie!    ( Ps 71, 1-2)

31 marzec 2020

Słowa prorockie :

Ef 4,25-32

Mt 24,42-44

J7,37-38

Ps 80