Słowo J 13,34 spotkanie 18.06.19; prowadzi ks.Maciej

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.